Документи
Нормативи
Новини
Регистър

2017-05-25
Уважаеми колеги,на  06 юни  2017г ., в Конферентната зала на РК на КИИП Варна, бул.”Цар Освободител” No76Г, 8-ми етаж, стаи 801-802, ще се проведе с
2017-05-17
ДВАНАДЕСЕТА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ИНВЕСТИЦИИ БЪЛГАРИЯ 2017 ТРАНСПОРТНА | ЕКОЛОГИЧНА | ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА 15 ЮНИ 201
2017-04-19
На вниманието на членовете на секция ЕАСТ. Уважаеми колеги, представяме Ви : П О К А Н А Български националния комитет по осветление и Камара на инже
2017-03-20
Уважаеми колеги, КИИП РК Варна Ви представя поканата на Mapei България за: Практически семинар на тема : “Възстановяване и защита на стоманобетонни ко
2017-02-24
Уважаеми колеги , представяме Ви поканата на фирма Аквастарт за семинар на тема “LOWARA - иновации и ефективност”.Лектори инж. Томазо Болдрин - XYLE
EN

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е учредена на 27 и 28 септември 2003 г. в София, в резултат на приетия от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ДВ бр.20 от 4 март 2003 г.)

КИИП е продължител на дейността на Инженерно-архитектурната камара, създадена с Наредба-Закон с Указ на Цар Борис III през 1937 г. 

КИИП е национална организация на инженерите-проектанти в инвестиционното проектиране, работещи на територията на Република България.

Членовете на КИИП участват в професионални секции, съобразно своята квалификация и областта, в която работят.

Професионалните секции в КИИП са:

  • Конструкции на сгради и съоръжения;
  • Транспортно строителство и транспортни съоръжения;
  • Водно строителство;
  • Геодезия и приложна геодезия ;
  • Минно дело , геология и  екология ;
  • Електротехника, автоматика, съобщителна техника;
  • Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника, топло и газоснабдяване;
  • Технологии.

Поради значителната отговорност, произтичаща от стриктното спазване на законите и нормативната уредба при изготвяне на проектите, инженер-проектантът в инвестиционното проектиране е регулирана професия.

На територията на Варненска област, камарата осъществява дейността си чрез Регионална колегия на КИИП, която е третата по численост в страната, наброява над 907 члена и се развива изключително динамично.