Документи
Нормативи
Новини
Регистър

2017-08-07
Колеги, Нека на 8 август, вторник, в 15:00 часа, на Старите гробища във Варна, да изпратим в последния му земен път инж. Таню Димитров. Поклон пред п
2017-06-19
Уважаеми колеги, Регионална професионална секция „Конструкции на СС”  КИИП Варна  има удоволствието да Ви покани на специализиран курс за проектанти н
2017-06-19
Уважаеми колеги,Български национален комитет по осветление  и  Камара на инженерите в инвестиционното проектиране – Регионална колегия ВарнаВи канят н
2017-06-06
КИИП Регионална колегия Варна, съвместно с Национална професионална секция  „ ОВКХТТГ„ Ви уведомяват, че ще се проведе семинар на тема: „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕ
2017-06-05
Уважаеми колеги, представяме Ви : ПОКАНА       СИНХРОН-С, съвместно със СИМЕНС - направление Сградни  технологии, имат удоволствието да Ви поканят на
EN

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е учредена на 27 и 28 септември 2003 г. в София, в резултат на приетия от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ДВ бр.20 от 4 март 2003 г.)

КИИП е продължител на дейността на Инженерно-архитектурната камара, създадена с Наредба-Закон с Указ на Цар Борис III през 1937 г. 

КИИП е национална организация на инженерите-проектанти в инвестиционното проектиране, работещи на територията на Република България.

Членовете на КИИП участват в професионални секции, съобразно своята квалификация и областта, в която работят.

Професионалните секции в КИИП са:

  • Конструкции на сгради и съоръжения;
  • Транспортно строителство и транспортни съоръжения;
  • Водно строителство;
  • Геодезия и приложна геодезия ;
  • Минно дело , геология и  екология ;
  • Електротехника, автоматика, съобщителна техника;
  • Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника, топло и газоснабдяване;
  • Технологии.

Поради значителната отговорност, произтичаща от стриктното спазване на законите и нормативната уредба при изготвяне на проектите, инженер-проектантът в инвестиционното проектиране е регулирана професия.

На територията на Варненска област, камарата осъществява дейността си чрез Регионална колегия на КИИП, която е третата по численост в страната, наброява над 907 члена и се развива изключително динамично.