Документи
Нормативи
Новини
Регистър

2018-05-18
Уважаеми колеги, от секция КСС каним Ви на курс на тема : „Особености при проектиране на стоманени конструкции на едноетажни стоманени сгради“ 2 юн
2018-05-18
Уважаеми колеги, от секция ЕАСТ На 27.06.2018 г., от 14:00, в Конферентната зала на РК на КИИП : - бул.Цар Освободител 76Г, ет.8, 801-802 във Варна
2018-04-18
Уважаеми колеги, Каним Ви на еднодневно обучение на тема: Съвременни тенденции при хидравличното регулиране в ОВК системите Дата на обучението : 24.04
2018-04-18
  "Уважаеми колеги,        Сика България ЕООД и КИИП Ви канят на безплатен семинар на тема:  „КОНСТРУКТИВНО УСИЛВАНЕ С КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ, СИСТЕМА S
2018-04-10
Уважаеми колеги, Каним ви на семинар - презентация на тема : "Новости в LED осветлението и технологиите 2018“Място : гр. Варна, бул. Цар Освободител 7
2018-05-18
Особености при проектиране на стоманени конструкции на едноетажни сгради

Уважаеми колеги, от секция КСС

каним Ви на курс на тема :

„Особености при проектиране на стоманени конструкции на едноетажни стоманени сгради“

2 юни 2018 г.,  начало 8,30

Място : Конферентната зала на РК на КИИП Варна, бул.”Цар Освободител” No76Г, 8-ми етаж, стаи 801-802,

За обучението:

Напълно практически курс, фокусиран върху изследването на стоманени рамкови конструкции и възли. Разглежда се едноетажна промишлена сграда . Всички процедури за оразмеряване на стоманените конструкции съгласно Еврокод, са адаптирани към българската проектантска практика.

Целева група: Проектанти, нуждаещи се от практическо обучение за спецификата при проектиране на едноетажни стоманени конструкции.

Форма на курса : Курсът е лекционен, под ръководството на лектора.

Съдържание и организация на курса: Предвижда се курсът да се проведе в рамките на един ден.

Брой участници: Минимален 30 човека, максимален 50 човека.

Начало на курса: 8,30 часа на : 2.06.2018 г.

Очакван резултат от курса: Подробно запознаване с проектирането и конструирането на едноетажни стоманени рамки

Лектор: проф. д-р инж. Николай Рангелов, катедра МДПK, УАСГ

Общ брой часове за лектора : Оценени на 7 часа, сумарно за лектора.

Забележка: Програмата на курса може да разгледате на линк: https://sites.google.com/kiip-varna.com/22018/начало/програма-на-курса

Заплащане: За редовни членове на КИИП - 36лв. с ДДС, срещу което се издава фактура .

Плащането се извършва по сметката на РК на КИИП Варна в срок до 25.05.2018 г.

Заявки за участие, се попълват на следният линк:

https://sites.google.com/kiip-varna.com/22018/начало/заявка-за-участие

Банкова сметка: IBAN:BG90UNCR75271099803926 BIC:UNCRBGSF,

Уникредит Булбанк АД .