Документи
Нормативи
Новини
Регистър

2018-05-18
Уважаеми колеги, от секция КСС каним Ви на курс на тема : „Особености при проектиране на стоманени конструкции на едноетажни стоманени сгради“ 2 юн
2018-05-18
Уважаеми колеги, от секция ЕАСТ На 27.06.2018 г., от 14:00, в Конферентната зала на РК на КИИП : - бул.Цар Освободител 76Г, ет.8, 801-802 във Варна
2018-04-18
Уважаеми колеги, Каним Ви на еднодневно обучение на тема: Съвременни тенденции при хидравличното регулиране в ОВК системите Дата на обучението : 24.04
2018-04-18
  "Уважаеми колеги,        Сика България ЕООД и КИИП Ви канят на безплатен семинар на тема:  „КОНСТРУКТИВНО УСИЛВАНЕ С КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ, СИСТЕМА S
2018-04-10
Уважаеми колеги, Каним ви на семинар - презентация на тема : "Новости в LED осветлението и технологиите 2018“Място : гр. Варна, бул. Цар Освободител 7
2018-05-18
Традиционен семинар, съвместно с БНКО, лектор проф. д-р инж. Христо Василев.

Уважаеми колеги, от секция ЕАСТ

На 27.06.2018 г., от 14:00, в Конферентната зала на РК на КИИП :

- бул.Цар Освободител 76Г, ет.8, 801-802 във Варна

в рамките на Енергийния форум, съвместно с Българския национален комитет по осветление (БНКО),

ще проведем традиционния семинар с лектор - проф. д-р инж. Христо Василев.

27 юни 2018 г.,  начало 14,00

Място : Конферентната зала на РК на КИИП Варна, бул.”Цар Освободител” No76Г, 8-ми етаж, стаи 801-802,

Темите на семинара ще бъдат:

1. Четири светлинни технологии, които променят света;

2. Пътна карта за глобален енергиен преход 2030 - 2050 г.;

3. Енергийна ефективност, възобновяема енергия,

микроенергетика и Smart-Grid vs АЕЦ Белене.

Такса за правоучастие - 10 лв. с ДДС, която се заплаща в срок до 26.06.2018 г., 17:00 часа.

Лектор: проф. д-р инж. Христо Василев

Плащането се извършва по сметката на РК на КИИП Варна в срок до 26.06.2018 г.

Банкова сметка: IBAN:BG90UNCR75271099803926 BIC:UNCRBGSF,

Уникредит Булбанк АД .