Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране поддържа регистър на:

  • колегите с пълна проектантска правоспособност (ППП);
  • колегите с ограничена проектантска правоспособност (ОПП);
  • колегите, осъществяващи дейност като технически контрол (ТК) по част "конструктивна" и "транспортна" на инвестиционните проекти;
  • проектантските бюра;
  • отпаднали членове.


РЕГИСТЪР

Избери секция:
Новини

2016-03-21
ВАЖНО! Линкове към Регистри, поддържани от КИИП!

Още...

2016-03-21
Покана от БЕТАМАРК ЕООД за изложението СТРОЙКО-2000 в НДК, 23-27 март, щанд 203

Още...

2014-06-22
СПЕШНО! Призив към РК на КИИП за помощ!

Още...

2013-12-11
Информация за ЕВРОКОД

Още...

2013-09-20
Допълнения и изменения към Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и инвестиционното проектиране

Още...

2012-05-16
Офис на КИИП РК Варна

Още...

2012-05-08
БААИК -ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЖЪЛТАТА КНИГА НА FIDIC: „ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ - СТРОИТЕЛСТВО”

Още...

2011-11-19
Тълкувателни документи към курс - семинар за Технически паспорти

Още...

2011-07-27
СЪСТАВ НА РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТЕН ТЕХНИЧЕСКИ СЪВЕТ

Още...

2011-07-11
Делегация за делово посещение на изложението в областта на възобновяемите енергийни източници RETECH 2011 - 20ти до 22ри септември 2011г. във Вашингтон , окръг Колумбия

Още...

2011-03-08
Презентация на фирма „Ювикс Импрегнейшън” ЕООД на тема : „Продукти и технологии за защита на дървени конструкции”

Още...

2010-11-04
Семинар на тема “Напорните канализационни системи като алтернатива на гравитачната канализация ”

Още...

2010-10-18
Покана за презентация „Крепежни системи Фишер”

Още...

2010-03-04
Aнкетно проучване на обществената осведоменост и нагласа относно използването на слънчевата енергия

Още...

2010-02-25
Работен вариант на Методика за организиране и провеждане на обучение и за прилагане на НАРЕДБА Iз-1971 от 29.10.2009г.

Още...

2010-02-01
Технически семинар на СЕМО ООД

Още...

2009-12-03
семинар на фирма Елнет ООД на тема :" Проектиране на аварийно осветление.Проектиране на електроинсталации за работа в потенциално Експлозивна (EX) атмосфера "

Още...

2009-12-03
Семинар на тема: “Интелигентен дом”

Още...

Връзки
Всички права запазени © 2003-2015 КИИП