Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е учредена на 27 и 28 септември 2003 г. в София, в резултат на приетия от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ДВ бр.20 от 4 март 2003 г.)

КИИП е продължител на дейността на Инженерно-архитектурната камара, създадена с Наредба-закон през 1937 г.

КИИП е национална организация на инженерите-проектанти в инвестиционното проектиране, работещи на територията на Република България.

Членовете на КИИП участват в професионални секции, съобразно своята квалификация и областта, в която работят.

Професионалните секции в КИИП са:

  • Конструкции на сгради и съоръжения;
  • Транспортно строителство и транспортни съоръжения;
  • Водно строителство;
  • Геодезия, приложна геодезия, ландшафт;
  • Минно дело и геология;
  • Електротехника, автоматика, съобщителна техника;
  • Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника, топло и газоснабдяване;
  • Технологии.

Поради значителната отговорност, произтичаща от стриктното спазване на законите и нормативната уредба, инженер-проектантът в инвестиционното проектиране е регулирана професия.

На територията на Варненска област, камарата осъществява дейността си чрез Регионалната колегия на КИИП, която е третата по численост в страната и се развива изключително динамично.

Информация за контакти:
Адрес: Варна, п.к.9002, бул."Цар Освободител" No76Г, ет.8, стая 808
Телефон/факс: 052/616 564
E-mail: kiip_varna@mail.bg, kiip_varna@mbox.contact.bgНовини

2016-03-21
ВАЖНО! Линкове към Регистри, поддържани от КИИП!

Още...

2016-03-21
Покана от БЕТАМАРК ЕООД за изложението СТРОЙКО-2000 в НДК, 23-27 март, щанд 203

Още...

2014-06-22
СПЕШНО! Призив към РК на КИИП за помощ!

Още...

2013-12-11
Информация за ЕВРОКОД

Още...

2013-09-20
Допълнения и изменения към Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и инвестиционното проектиране

Още...

2012-05-16
Офис на КИИП РК Варна

Още...

2012-05-08
БААИК -ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЖЪЛТАТА КНИГА НА FIDIC: „ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ - СТРОИТЕЛСТВО”

Още...

2011-11-19
Тълкувателни документи към курс - семинар за Технически паспорти

Още...

2011-07-27
СЪСТАВ НА РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТЕН ТЕХНИЧЕСКИ СЪВЕТ

Още...

2011-07-11
Делегация за делово посещение на изложението в областта на възобновяемите енергийни източници RETECH 2011 - 20ти до 22ри септември 2011г. във Вашингтон , окръг Колумбия

Още...

2011-03-08
Презентация на фирма „Ювикс Импрегнейшън” ЕООД на тема : „Продукти и технологии за защита на дървени конструкции”

Още...

2010-11-04
Семинар на тема “Напорните канализационни системи като алтернатива на гравитачната канализация ”

Още...

2010-10-18
Покана за презентация „Крепежни системи Фишер”

Още...

2010-03-04
Aнкетно проучване на обществената осведоменост и нагласа относно използването на слънчевата енергия

Още...

2010-02-25
Работен вариант на Методика за организиране и провеждане на обучение и за прилагане на НАРЕДБА Iз-1971 от 29.10.2009г.

Още...

2010-02-01
Технически семинар на СЕМО ООД

Още...

2009-12-03
семинар на фирма Елнет ООД на тема :" Проектиране на аварийно осветление.Проектиране на електроинсталации за работа в потенциално Експлозивна (EX) атмосфера "

Още...

2009-12-03
Семинар на тема: “Интелигентен дом”

Още...

Връзки
Всички права запазени © 2003-2015 КИИП